Ke každé objednávce dárek zdarma! 🎁 Objednávka nad 1 200 Kč = doprava zdarma! 🚚

Prohlášení o odpovědnosti

Tato webová stránka obsahuje všeobecné informace o stravě a zdraví. Informace na této webové stránce slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Tyto informace a doporučení nelze brát jako odborné rady, ani s nimi takto zacházet. Obecné informace jsou dávány tak, jak jsou, bez toho, abychom na ně dávali záruky, ať již výslovné nebo implicitní.

cbd24.cz neposkytuje žádné záruky ve vztahu k informacím o zdraví. Dále se na informace na našem webu nesmí spoléhat jako na alternativu rad od Vašeho lékaře nebo jiného odborníka na zdravotnickou péči.

V případě, že máte pocit, že trpíte jakoukoliv zdravotní obtíží, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Neodkládejte vyhledání lékaře a jeho pomoci, neodmítejte lékařskou pomoc a v žádném případě nepřerušujte léčbu od Vašeho lékaře na základě informací, které najdete na našem webu. Nic z uvedeného na našich stránkách neslouží jako náhrada lékařské diagnózy, nelze to tedy považovat jako náhradu lékařské diagnózy nebo doporučenou léčbu. Pokud zvažujete změnu v životním stylu, stravě či výživě, v první řadě se obraťte na svého lékaře nebo jiného odborníka na zdravotnickou péči.

Naše webová stránka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy slouží pouze pro informaci a v žádném případě nepodporujeme žádnou z těchto stránek. Neneseme žádnou odpovědnost za jejich obsah, ani ve vztahu k informacím uvedených na těchto stránkách. Pokud se rozhodnete na tyto stránky připojit nebo spoléhat na jejich informace, činíte tak na vlastní riziko.

V žádném případě nepodporujeme, neschvalujeme a ani neobhajujeme legální či nelegální užívání omamných látek nebo provozování jiné nezákonné činnosti. Všechny informace na naší stránce slouží pouze ke vzdělávacím účelům. cbd24.cz nemůže nést odpovědnost za obsah na jejích webových stránkách či na webových stránkách třetích stran, na které poskytujeme odkazy.

cbd24.cz nemůže nést odpovědnost za jakékoliv nevhodné či nesprávné využití informací nebo služeb uvedených na této webové stránce a tímto se zříká odpovědnosti za využití informací nebo služeb zde poskytovaných.

Používáme ověření věku Adulto